نظرسنجی

فرم نظر سنجی

خواننده گرامی، فرم نظرسنجی زیر در راستای ارج نهادن به نظرات ارزشمند شما و همچنین بهبود کیفیت نشریه از طرف مجله شمس تهیه شده است، لطفاً با کامل کردن این فرم ما را از نظرات سازنده خود آگاه سازید.